22 juni 2008 Verslag Kick Off Vaderdag !!

 

Wat een bijzondere Vaderdag. Met opnieuw zo´n 30 christenen waren we ´s avonds bij elkaar in het pand aan de Groningerstraatweg om samen onze hemelse Vader een Vaderdagkado te geven; een avond vol gebed en aanbidding. En tegelijk was deze avond de Kick Off van de week 24-7 gebed. En we voelden het allemaal: er zat iets in de lucht…verwachting !

Verwachting dat God iets gaat doen met ons deze week. Dat Hij van Zijn kant óns iets gaat geven. En nu ik maandagavond dit verslag schrijf, merken we al volop dat deze verwachting uitkomt. Vandaag hebben al zo´n 20 mensen, jong en oud, elkaar afgewisseld in de gebedsruimte, waar ze God hebben ontmoet, met Hem samen zijn geweest. Elk uur van deze dag, ´s nachts en overdag, was er gebed, werd God aangeroepen, werd er opgezien naar Hem, was er aanbidding en waren er smeekbeden. En vannacht en morgen en de komende dagen gaat dat gewoon door….

Terug naar de avond van Vaderdag. Dan Slavin deelde met ons iets vanuit Gods woord en liet ons de waarde van het samen bidden zien en hoe God in de Bijbel vaak prachtige dingen deed, juist wanneer mensen samen gingen bidden. Ook Johan den Hartogh, die de 24-7 beweging in ons land coördineert, o.a. door zijn website http://www.24-7gebed.nl , was aanwezig. Hij deelde met ons een aantal ervaringen, ook vanuit de Europese 24-7conferentie in Tsjechië, waar hij onlangs bij aanwezig was. Ook maakte hij duidelijk dat een ontmoetingsruimte náást de gebedsruimte enorm belangrijk is, omdat daar gemeenschap met elkaar wordt ervaren en vriendschappen kunnen ontstaan. Goed was het ook toen hij duidelijk maakte dat je als christen jarenlang met Jezus kunt leven en met Hem op kunt lopen en dat je relatie met Hem toch oppervlakkig kan blijven. Daarom is het zo belangrijk Jezus´ hart te zoeken en je daar op te richten.

Alfons sprak nog kort over het doel van ons samen bidden. Natuurlijk is het fijn om samen met God te zijn als we bidden, maar ten diepste delen wij een gezamenlijk verlangen: dat Gods Koninkrijk zal doorbreken in onze stad, in onze provincie, in ons land en dat Zijn heerlijkheid gezien zal worden. Ook dáárvoor komen we hier, en vanuit de éénheid met elkaar, die we van God ontvangen, mogen we Hem hiervoor zoeken.

Nadat we tenslotte nog kort over een aantal praktische zaken spraken " hoe doen we het met de sleutel ´s nachts" etc. ..) , gingen we met z´n allen naar de gebedsruimte. Deze had trouwens een complete metamorfose ondergaan, door de inzet van een stel enthousiaste jongeren vorige week ! Met elkaar droegen we de gebedsruimte én de week die zou volgen, op aan God, vroegen Hem om Zijn zegen en brachten Hem opnieuw onze dank en aanbidding.

Daarna was het aan Dan om als eerste ´n uur met God samen te zijn, wat nog mooi kon voordat hij de volgende ochtend voor een paar weken naar Amerika zou gaan !

Het gebedsavontuur is begonnen en eigenlijk lopen de uren (via het invulschema op de website of het rooster op de bar) al heel snel vol ! We hebben er zin in en sommige bidders ervaren wat er nu gebeurt als verhoring op hun jarenlange bidden voor onze stad …

God is goed !

Alfons en Sietse

P.S. Er zijn nog uren vrij , dus als je nog mee wilt doen...

www.samenbidden.24-7gebed.nl/schema.php (klik voor zondag 22 juni op "volgende week")