"Er is Hoop"

(de vlag op de foto is te bestellen, zie onderaan dit stukje)

 
 

Gebed in deze tijd van corona en “ social distance”

Ons land heeft weken plat gelegen …angst heerst…duizenden mensen werden ziek…nog steeds  horen we over nieuwe sterfgevallen…tallozen bedrijfjes redden het niet….vele werklozen erbij… kerkdiensten en samenkomsten konden niet doorgaan…geen Goede Vrijdagdiensten, geen Paasvieringen…..geen Opwekking dit jaar, geen Pinksterfeesten….en als er vanaf 1 juli weer kerkdiensten mogelijk zijn, mag er (binnen) niet gezongen worden… onzekerheid over “ hoe lang nog?”….

 

En wereldwijd: miljoenensteden waren in “lockdown”……economiën krijgen zware klappen…..vele miljoenen mensen verloren hun baan……de allerarmsten worden het zwaarst getroffen…

 

Beleven we Jezus’ woorden uit Lucas 21: 26 daadwerkelijk in ónze dagen: “..terwijl de mensen bezwijmen van angst voor de dingen die over de wereld komen..” ?

 

We weten het niet.

Wat we wél weten is dat het God niet uit de hand zal lopen, no way !

Waarom het allemaal gebeurt en wat voor plek dit alles in Zijn plan heeft met ons en onze wereld, weten we niet.        

Wat we wél weten is wat Paulus ons namens God mocht vertellen:

“Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods ​kinderen​ geschonken wordt.”

 

Er is Hoop ! Er is áltijd hoop!

Omdat God niet loslaat wat Zijn hand begonnen is te doen.

Omdat NIET en NOOIT de dood het laatste woord zal hebben, maar het leven.

Omdat het Pasen is geweest en Jezus de dood heeft verslagen.

Omdat wij daaruit leven mogen.

 

En dus mogen we ábsoluut bidden dat God deze wereldwijde plaag zal stoppen. En dat de zieken zullen genezen. Dat de rouwenden troost mogen ervaren. Dat de mensen in de zorg, wereldwijd, beschermd zullen worden door Zijn engelen. En dat wij als mensheid hier ook van leren zullen, dat het leven niet “maakbaar” is, en wij niet de controle hebben. Dat we God nodig hebben.

En je mag ook voor jezelf bidden, als je bang bent, of je grote zorgen maakt, voor jezelf, voor geliefden of anderen.  

 

Maar we mogen ook God dánken ! Dat Hij ons niet loslaat. Dat de héle schepping, inclusief ons mensen, blijft rusten in Zijn handen. Dat er altijd uitzicht blijft, hetzij hier, hetzij in de eeuwigheid, het eeuwige leven bij Hem.

 

Bid dus.

Alleen, samen, als echtpaar, als gezin, digitaal en online, waar en hoe dan ook.

Niet omdat het moet, maar omdat we het nodig hebben. En om de verbondenheid met onze Vader. En echt: "als je bidt, zal Hij je geven" zingen Elly en Rikkert. En dat is waar: Hij geeft rust, moed, kracht, als Vader aan ons, Zijn kinderen !

 

De “Vlag van hoop” die u bovenaan dit stukje op de foto ziet wapperen, kunt u ook zelf bestellen en ophangen ! Om iedereen te bemoedigen die langs uw huis loopt. De regenboog is al vele eeuwen hét symbool van hoop, door God Zélf gegeven! Hij is tegen kostprijs bij drukkerij Dekker Creatieve Media&Druk in Leeuwarden te bestellen voor € 24,95 (incl. 7,- verzendkosten). Van elke vlag gaat bovendien  €2,50 naar de voedselbanken. Wie het doek wil bestellen, kan het hier bestellen.

 

 

God zegene je!

Alfons