Van 2008 tot 2016 is er een Huis van Gebed geweest aan de Groningerstraatweg 36 dat 24/7 per dag open was. In de verslagen links (in de smartfone-versie: druk op het pijltje achteraan het tabblad 'geschiedenis') kun je lezen over de ontstaansgeschiedenis van dit "Huis van Gebed".
 

In de acht jaren van ons bestaan, wisten vele christenen in Leeuwarden en omgeving ons te vinden en was het een plek waar mensen van allerlei kerken en gemeenten in Leeuwarden én omstreken God en elkaar ontmoeten. Een plek waar mensen alleen of samen met anderen God aanbaden, zongen, hun hart met elkaar en met God deelden of gewoon stil in Zijn aanwezigheid konden komen.

Een paar voorbeelden uit de afgelopen jaren : 
De wekelijkse gebedsavond van een "immigranten-gemeente" (broeders en zusters uit Ghana), een maandelijkse bidstond van een andere "immigrantengemeente", studenten van de chr. studentenverenigingen "De Navigators" of "It Bernlef Bernlef", vrouwen die regelmatig met een groep komen bidden voor vervolgde christenvrouwen, vriendengroepen van kerkelijk betrokken jongeren, gebedsochtenden voor "vernieuwing binnen de PKN kerken", echtparen die samen komen bidden, jongeren die even 'n uur met God alleen willen zijn, 'n maandelijkse "wachtersavond" (bidden voor het volk Israël) op de zondagavond, 'n "gebedstraining" elke zaterdagmorgen waar iedereen welkom is, etc. etc. 

De deur van het Huis van Gebed stond in principe 24uur per dag voor iedereen open.

Verder waren wij uiteraard nauw verbonden met de landelijke 24-7gebedsbeweging: www.24-7gebed.nl

 

Vanaf 2018 is er een nieuw "Huis van Gebed",  en wel Stadsklooster Jabixhus (Vijverstraat 2): www.jabixhus.nl , maar ook telefonisch bereikbaar: 058 3000150 en per mail: jabixhus@gmail.com of via facebook: www.facebook.com/jabixhus/