Verslag 31 mei 2008 (Groen licht!)

Hierbij een verslag van een bemoedigende bidstond. Ongeveer 30 bidders uit Leeuwarden en omstreken waren afgelopen vrijdagavond 31 mei bijeengekomen in de benedenruimte bij Alfons en Hanneke van Vliet. Allemaal afgekomen op het verlangen om gebed voor de stad Leeuwarden. We waren blij verrast met zoveel mensen die op de uitnodiging waren afgekomen. Jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, mensen die al jarenlang bidden en anderen die gebed net ontdekt hebben, uit verschillende gemeenten en kerken, van Youth for Christ en van Christelijke studentenverenigingen. Wie komt er nu op zijn vrije vrijdagavond om half 10 samen om te bidden voor de stad?

Het waren veel meer mensen dan we vooraf hadden durven dromen. (één van de aanwezigen kwam zelfs tóch nog, ondanks dat hij op weg hier naartoe in een kettingbotsing was beland, waardoor zijn auto totaal in de kreukels lag, hijzelf had gelukkig niets …maar hij wilde per se erbij zijn !)

Na iedereen welkom geheten te hebben vertelde Sietse hoe het verlangen naar een 24-7 gebedsinitiatief voor Leeuwarden in de loop van dit jaar bij hem was ontstaan. Het bleek meer óndanks hem, dan dat het dánkzij hem geweest was. God had hem via Ab van Langevelde al in januari op het bewuste boek Dag en nacht bidden zij tot God geattendeerd met de woorden: ‘ik moest erg aan je denken toen ik dit boek las’. Toch was hij niet meteen enthousiast en hield het boek ergens ver weg in zijn achterhoofd en pas in maart kreeg hij het bewuste boek op zijn verjaardag. Veel te druk met andere dingen bleef het boek op de plank liggen, totdat hij een maand geleden behoorlijk ziek werd. Nu moest hij wel stoppen met de vele belangrijke dingen in zijn te volle agenda. Deze ziekte zette hem letterlijk stil maar het werd een gezegende tijd: met soms 39 graden koorts las hij het boek en er ontwikkelde zich langzaam aan ´n verlangen naar gezamenlijk gebed. Ook kwam er weer geloof in de kracht van gezamenlijk gebed door het zien van 2 dvd ’s Transformations over wereldwijde opwekkingen in de afgelopen decennia. Op de landelijke site van 24-7 gebed ontdekte hij dat Alfons daar op stond als contactpersoon voor Leeuwarden en zo kwamen we samen. Alfons had vorig jaar september namelijk al geprobeerd het 24-7 gebed te lanceren, maar dat kwam toen niet verder van de grond. Nu kwam het via Sietse naar hem toe en Alfons was meteen enthousiast. Nadat ze samen een aantal keren ervoor gebeden hadden besloten ze mensen voor deze eerste bijeenkomst uit te nodigen om te kijken of God anderen verlangen zou geven om te komen en in deze boot te springen. Dat was in het kort de aanleiding voor deze bijeenkomst.

De avond ging verder met het zingen van een aantal liederen. Na de aanbidding baden we in vijf groepjes of God wilde laten merken of Hij dit initiatief voor een 24-uurs gebedsbeweging ook wilde bevestigen. Het was bijzonder om als broeders en zusters met elkaar te bidden, juist omdat de meesten elkaar niet kenden.

Christiaan de Kraker kreeg tijdens het gebed een tekst, die hij in de groep voorlas en toepaste op onze situatie. Het was Jesaja 62,6-7: Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust, totdat Hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. Christiaan vertelde erbij dat het niet slechts over Jeruzalem gaat maar een belofte inhoudt voor onze stad Leeuwarden. Vooral het dag en nacht bij God aandringen bleek bijzonder goed te passen bij het 24-7 plan voor Leeuwarden. Ab van Langevelde, die het boek Dag en nacht bidden zij tot God gerecenseerd had voor het landelijke blad Opbouw, deelde met de groep wat hem zo geraakt had in het boek.

Alfons legde daarna kort de kern van 24-7 gebed uit. Ook vertelde hij nog dat in onze stad er al geruimere tijd door een aantal mensen gebeden wordt om duidelijkheid m.b.t. 24-7 gebed en een “Huis van Gebed”. Met Sietse was hij na lang wikken en bidden tot de keus gekomen om in geloof en overgave een eerste stap te zetten. Voorgesteld werd om een week 24-7 te gaan proberen in de gebedsruimte naast de grote zaal. Alfons stelde concreet voor om onze Vader op vaderdag een kadootje te geven en op Vaderdagavond 15 juni met een kick off te starten, een gebeds- en aanbiddingsavond en op 22 juni met een viering de week te beëindigen. In die viering zouden we dan eventueel kunnen beslissen of – en zo ja: hoe - we het een vervolg gaan geven.

De reacties waren unaniem positief en uiteindelijk gaf eigenlijk iedereen zich op om mee te doen met het project. Er was ook al een jonge broeder die zich meldde voor het inrichten van de gebedsruimte. Al met al een geweldige respons op de avond en een 100% match met het verlangen van de bezoekers. Dit was gebedsverhoring en na afloop van de avond hadden we samen met elkaar het idee: het sein staat op groen.

De trein is gaan rijden, we hopen dat we kunnen gaan zeggen: “eigenlijk willen en kunnen we niet meer terug”….. Het kriebelt ons van wat er allemaal wel niet gebeuren kan met en rondom dit gebedsavontuur. We zien er naar uit wat God wil gaan doen. Diep dankbaar gingen we naar huis in de wetenschap dat het helemaal in handen van God zelf ligt. Wij zien soms nauwelijks mogelijkheden, maar God is de enige die het onmogelijke kan doen. Hij kan ons perspectief veranderen doordat we weer zicht krijgen op Zijn aanwezigheid in onze stad. Hij is de enige die lauwe christenen zoals ikzelf kan veranderen en ondanks mezelf kan gebruiken voor zijn plannen. Laten we voor die God gezamenlijk op de knieën gaan.

Meedoen?
Wil je ook meedoen met dit gebedsinitiatief of heb je vragen of tips of opmerkingen, mail ons dan .

Op deze site vind je ook een “invulformulier“ waarmee je jezelf (alleen of samen met anderen) kunt inroosteren voor één of meerdere uren in de week vanaf 15 juni !

Op onze site zullen ook allerlei verslagen en artikelen komen te staan.

Data

15 juni (vaderdag)
20.00u – 22.00u : Gebeds- en aanbiddingsavond als start van de week van gebed!

Plaats: Groningerstraatweg 36

Rooster jezelf in via de site www.samenbidden.24-7gebed.nl

22 juni 
20.00u – 22.00u: afsluitende viering (zelfde plaats)

En maak gerust anderen enthousiast hiervoor ! Neem ze mee !

 

____________________________


P.S. Zeer bemoedigende bevestiging van God !

Slechts enkele uren (!) na deze avond stuurde Sebastiaan Boonstra (van 
jeugdkerk Brug in Leeuwarden) een enthousiast bericht rond waarin hij aangaf 
dat “Brug” 24-7 gebed wil proberen op te starten voor opwekking in Leeuwarden.. !
Hij wist niets van bovenstaand initiatief, noch van de avond die gehouden was !
Kan dit toeval zijn ? Of maakt God hiermee duidelijk dat het inderdaad wel eens 
Zijn plan zou kunnen zijn en dat Hij graag deze gebedsbeweging van de grond 
ziet komen in onze stad en dat Hij al een paar uur na het gebed er om, deze 
bevestiging gaf ?!